Uudet sivut osoitteessa: hernesaariseura.fi

Telakkarannan asemakaavamuutos lautakuntaan

Telakkaranta, asemakaavan muutos

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 25.4. esitystä muutokseksi Telakkarannan asemakaavaan. Muutos koskee Munkkisaarenkadun ja Telakkakadun kulmassa sijaitsevaa konepajahallia sekä sen lähiympäristöä. Konepajahallia oli aikaisemmin kaavailtu Elävän musiikin yhdistys ELMU ry:n, mutta tämä suunnitelma kariutui lähinnä korkeisiin kustannuksiin.

Kaavaselostuksessa Konepajahallista sanotaan:

Rakennus suunnitellaan yksityisiksi tai julkisiksi palvelutiloiksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten. Lisäksi rakennukseen saa sijoittaa myymälä-, kahvila-, ravintola-, toimisto-, opetus-, kokoontumis- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja. Konepajan ensimmäisen kerroksen tulee avautua Hietalahdenlaiturille telakka-altaan puolelle, jonne tulee suunnitella yleisölle avoimia asiakaspalvelutiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Ulko- ja sisätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää rakennuksen kaupunkikuvallista, rakennustaiteellista ja teollisuushistoriallista arvoa.

Kaavamuutosalue käsittää myös historiallisen telakka-altaan, jonka hallinta siirtyi jokin aika sitten Arctechin telakalta kaupungille. Altaassa voi harjoittaa pienimuotoista telakkatoimintaa tai sen voi täyttää vedellä. Jälkimmäisessä tapauksessa mahdollistetaan ”Helsingin merellisestä historiasta kertovien alusten kiinnittyminen” altaan reunaan. Aluksiin voi sijoittaa museo- tai kahvilatoimintaa.

Kaavamuutos käsittää myös Munkkisaarenkatuun rajautuvan korttelin konepajahallin lounaispuolella. Sinne kaava mahdollistaa myös yhden uuden rakennuksen purettavan tilalle:

Munkkisaarenkadun varrella sijaitseva entinen telakkakonttori on suojeltu merkinnällä sr-3. Ulko- ja sisätilojen korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää rakennuksen kaupunkikuvallista ja rakennustaiteellista arvoa. Telakkakonttorin länsipuolelle purettavan muuntamorakennuksen paikalle Munkkisaarenkadun varrelle voidaan sijoittaa uusi kolmikerroksinen rakennus. Rakennukset suunnitellaan yksityisiksi tai julkisiksi palvelutiloiksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten. Lisäksi rakennuksiin saa sijoittaa myymälä-, kahvila-, ravintola-, toimisto-, opetus-, kokoontumis- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja.

Lisäksi kaavassa edellytetään porrasyhteyden rakentamista Munkkisaarenkadun ja Hietalahdenlaiturin välille.

 

 

MUHEIRA.FI

  • Muheira.fi oli Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry:n ylläpitämä kaupunginosasivusto. Näillä sivuilla on sivuston arkisto vuosilta 2006–2017. Kirjoitusten kommentointi on poistettu käytöstä.
  • Asukasyhdistyksen nimi on nykyisin Hernesaari-seura ry ja sen uudet sivut ovat osoitteessa:
  • hernesaariseura.fi