Uudet sivut osoitteessa: hernesaariseura.fi

Hernesaaren liikenteen tulevaisuudennäkymät

Hernesaaren ajoneuvoliikenne nyt ja ennuste 2040

Liikenneinsinööri Sanna Ranki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta esitteli Hernesaaren liikenneolojen tulevaisuudennäkymiä Munkkisaari-Hernesaari-seura ry:n vuosikokouksen yhteydessä tiistaina 15.3. Paikalla oli runsaasti yleisöä ja aihe herätti keskustelua.

Hernesaaren joukkoliikenne rakentuu tulevaisuudessa raitiolinja 6:n varaan. Linja käännetään Hietalahdentorilta Telakkakatua pitkin Eiranrantaan. Eiranrannan länsipäähän, lähelle kahvila Birgittaa, tulee väliaikainen kääntöpaikka. Myöhemmin linjaa jatketaan Hernesaaren kärkeen asti. Siellä varaudutaan myös siihen, että liikennetarpeen mahdollisesti kasvaessa Hernesaareen voidaan vetää tulevaisuudessa toinen raitiolinja (se ei kuitenkaan todennäköisesti ole raitiolinja 1, jonka jatkamista Hernesaareen jotkut ovat toivoneet, koska sen risteyksen ahtaudesta johtuen on vaikea kääntää se Telakkakadulta Tehtaankadulle).

Raitiotien pysäkkien määrässä ja sijoittelussa pyritään saavuttamaan kohtuullinen kompromissi matkanopeuden (vähemmän pysäkkejä, nopeampi raitiovaunu) ja palvelutarjonnan (enemmän pysäkkejä, lyhyemmät kävelymatkat) välillä. Hernesaaressa pysäkit tulevat Telakkakadulle Hernesaarenkadun risteykseen ja kolme pysäkkiä Laivakadulle. Ainakin Munkkisaarenkadulla asuvien kävelymatka lähimmälle pysäkille siten pitenee sen jälkeen, kun bussi 14 todennäköisesti lopettaa liikennöinnin Hernesaareen raitioyhteyden valmistuttua. Päätepysäkille Hernesaaren eteläpäässä tulee erilliset jättö- ja lähtölaiturit.

Laivakadusta tulee Hernesaaren uuden alueen kokoojakatu. Sinne tulee erilliset kaistat raitiovaunuille ja muulle ajoneuvoliikenteelle sekä yksisuuntaiset pyörätiet jalkakäytävien viereen molemmin puolin katua. Katujen varsille tulee myös maksullisia pysäköintipaikkoja. Yleisöstä huomautettiin, että liikenteen kokoaminen yhdelle kadulle on lähiömäisen suunnittelun tuomista kantakaupunkiin. Kommentin esittäjä oli sitä mieltä, että kantakaupunkimaisessa ympäristössä liikenteen tulee ennemminkin hajautua laajemmalle katuverkkoon ja katutilan olla ennemmin jaettua kuin tiukasti eri liikennemuodoille erotettua.

Moni osanottaja pelkäsi liikenteen ruuhkautumista liikennemäärien kasvaessa (ks. kuva yllä). Ranki myönsikin, että etenkin Telakkakadulla saattaa olla ruuhka-aikoina ruuhkaista. Eri liikennemuotojen erottelulla (esim. erilliset raitiovaunukaistat) pyritäänkin juuri siihen, että liikenne olisi mahdollisimman sujuvaa.

Telakkakadun liikennesuunnitelmassa, joka on hyväksytty jo kaupunkisuunnittelulautakunnassa, Telakkakadun ja Eiranrannan risteykseen tulee liikenneympyrä. Telakkakatu muutetaan Mechelininkadun tapaiseksi bulevardiksi. Siinä yhteydessä vanha ratakuilu täytetään.

Ranki muistutti, että Telakkakadun ja Hietalahdenrannan ruuhkat eivät kuitenkaan johdu nimenomaan näiden katujen läpäisykyvystä, vaan tulppa on Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteyksestä. Tätä risteystä päästään parantamaan sen jälkeen, kun bussiliikenne Porkkalankadun kautta Kamppiin vähenee länsimetron aloittaessa liikennöinnin.

Risteilysataman liikenne ohjataan käyttämään Laivakadun sijaan alueen länsireunaan rakennettavaa katua. Kadut kuitenkin yhdistyvät toisiinsa osayleiskaava-alueen pohjoispäässä. Raitiovaunuja käyttävät risteilymatkustajat opastetaan Laivakadun pysäkeistä keskimmäiselle. Uloimmalta risteilyaluslaiturilta tullessa päätepysäkki on kuitenkin selvästi lähempänä.

Laivakadun ja Hernesaaren itärannan väliin tulee Korallikuja, joka toteutetaan pihakatuna. Kadun leveys vaihtelee ja se mutkittelee, millä pyritään viestimään sitä, että kyseessä ei ole mikään läpiajokatu vaan usean eri liikkumismuodon yhteinen jaettu tila. Kadun varrelle tulee myös pieniä aukioita. Kävely-ympäristönä Korallikuja on Laivakatua vaihtelevampi ja itäreunan rantapuistoa suojaisampi.

Hernesaarenrannasta tehdään puisto. Sinne tulee myös pyörätie, mutta se on tarkoitettu enemmän maisemankatselupyöräilyyn kuin nopeaan läpiajoon. Hernesaaren rakennettava rantareitti taas on kävely-yhteys, joka kiertää koko Hernesaaren ympäri puiston, kärjen venesataman ja risteilysataman kautta.

Yksi paljon keskustelua herättänyt asia oli pysäköinti. Maksullista kadunvarsipysäköintiä on tulossa, mutta koska Hernesaaren uudella alueella on melko vähän katuja, ei paikkojakaan tule kovin paljon. Taloyhtiöt rakentavat asukaspysäköintiä varten pysäköintipaikkoja pysäköintinormin velvoittaman määrän. Venesatama huolehtii omasta pysäköinnistään. Jotkut ovat olleet huolissaan pysäköintipaikkojen riittävyydestä. Toisaalta suurempi määrä pysäköintiä tarkoittaa myös suurempaa määrää autoja ja siten pahempaa ruuhkautumista.

Sanna Rankin tilaisuudessa esittelemät kartat ja poikkileikkauskaaviot ovat ladattavissa pdf-tiedostona oheisen linkin takaa. Mukana on myös Telakkakadun katusuunnitelma, joka on jo hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa, mutta on vielä menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

PDF: Hernesaaren liikenteen tulevaisuus -tilaisuudessa esitetyt kartat ja kaaviot

Kuvassa yllä on joidenkin Hernesaaren ja lähialueen katujen ajoneuvomääriä nykyisen ja ennuste vuodelle 2040. Kuvat ovat Sanna Rankin (kaupunkisuunnitteluvirasto) esityksestä (linkki yllä), mutta niitä on jonkin verran rajattu ja selitetekstit lisätty.

 

 

MUHEIRA.FI

  • Muheira.fi oli Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry:n ylläpitämä kaupunginosasivusto. Näillä sivuilla on sivuston arkisto vuosilta 2006–2017. Kirjoitusten kommentointi on poistettu käytöstä.
  • Asukasyhdistyksen nimi on nykyisin Hernesaari-seura ry ja sen uudet sivut ovat osoitteessa:
  • hernesaariseura.fi