Uudet sivut osoitteessa: hernesaariseura.fi

Hernesaaren kaavasta päätettiin, muistutusaika menossa

Ilmakuva Hernesaaren osayleiskaava-alueen suunnitelmista

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Hernesaaren osayleiskaavan kokouksessaan 26.1.2016. Päätöksen perusteella Hernesaareen on tulossa merellinen asuinalue, risteilyalussatama, venesatama, toimitilarakentamisesta sekä näitä tukevia ja myös lähiympäristöä palvelevia kaupallisia palveluita.

Osayleiskaavassa aiemmin mukana ollut helikopterikenttä on pudotettu suunnitelmista pois. Sitä ei alueelle ole tulossa.

Eniten keskustelua suunnitelmassa on herättänyt Hernesaaren kärkeen suunniteltu venesatama lähinnä sen laajuuden ja aallonmurtajien vaatimien meritäyttöjen vuoksi. Venesataman pelätään kaventavan Hernesaaren ja Pihlajasaarten välistä kulkevaa suosittua veneväylää niin, että huviveneilijät joutuvat liikkumaan vaarallisen lähellä samaa väylää käyttäviä risteilyaluksia sekä Tallinnan ja Pietarin reittiliikenteen laivoja.

Urheilupurjehduksen harrastajat taas ovat esittäneet huolensa siitä, soveltuuko Hernesaaren edustan merialue täyttöjen jälkeen enää kansainvälisen tason purjehduskilpailujen järjestämiseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi päätöksen yhteydessä äänin 4–5 lautakunnan varajäsenen Nuutti Hyttisen (ps) vastaesityksen, jonka sanamuoto on:

Lautakunta edellyttää, että valmistelua jatketaan venesataman osalta siten, että alueelle suunnitellaan huomattavasti pohjaesitystä pienempi venesatama, joka vastaa helsinkiläisten veneilijöiden tarpeita, ei sisällä jättimäisiä merentäyttöjä eikä tuki veneilyväyliä tai kilpapurjehdusratoja. Suunnittelu toteutetaan normaalissa kaavoitusprosessissa yhteistyössä purjehduskilpailujen järjestäjien, vesibussiyrittäjien, Helsingin Sataman ja liikenneviraston kanssa.

Pohjaesityksen puolesta äänestänyt Osmo Soininvaara (vihr) huomauttaa, ettei Hyttinen vaatinut muutosta kaavakarttaan ja pitää lausumaa siksi lähinnä mielenilmaisuna. Hän kuitenkin epäilee, ettei kaupungilla ole varaa 70 miljoonaa euroa maksavan venesataman toteuttamiseen kaavan mahdollistamassa laajuudessa (kaupunkisuunnitteluviraston asiakirjoissa hintahaarukaksi annetaan kuitenkin laaja 10–70 miljoonaa euroa).

Venesataman ohella etenkin tässä lähellä asuvia puhuttaa liikenteen lisääntyminen. Alueelta ulos on vain yksi katu, jonka ruuhkautumista pelätään. Raitiovaunut (oletettavasti linja 6) kulkevat sujuvasti omilla kaistoillaan, mutta kumipyöräliikenteen kaistoilla saattaa olla ahtaampaa. Risteilyalusten bussiliikenne ohjataan omaa reittiänsä pitkin risteilysatamien kohdalla, mutta yhtyy muuhun liikenteeseen alueen pohjoisosassa.

Kävelijöille tarjotaan pääkadun ohella vaihtoehdoksi alueen sisällä kulkevaa aukioiden ja pihakatujen muodostamaa keskiaikavaikutteista reittiä tai sitten rantareittiä.

Alueen pohjoisosaan kahvila Birgitan ja Fordin talon välimaastoon kaava osoittaa paikan kahdelle supermarket-tyyppiselle vähittäiskaupalle. Etelämmäksi tulee paikka myös pienemmälle ruokakaupalle. Raitiovaunupysäkkien läheisyyteen kaavoitetaan kivijalkaliiketiloja. Lisäksi alueelle tulee laajemminkin Etelä-Helsinkiä palvelevaa ravintolatarjontaa sekä tilaa venealan liiketoiminnalle venesataman läheisyyteen.

Alueelle tulee myös päiväkoti ja koulu sekä hotelli.

Tarkempia suunnitelmia ja havainnekuvia voi tarkastella kokouspöytäkirjan liiteasiakirjoista.

Osayleiskaavaan voi tehdä muistutuksen, jos katsoo sellaiseen olevan aihetta. Muistutusaika alkoi 12. helmikuuta ja kestää 14. maaliskuuta saakka.

Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

 

 

MUHEIRA.FI

  • Muheira.fi oli Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry:n ylläpitämä kaupunginosasivusto. Näillä sivuilla on sivuston arkisto vuosilta 2006–2017. Kirjoitusten kommentointi on poistettu käytöstä.
  • Asukasyhdistyksen nimi on nykyisin Hernesaari-seura ry ja sen uudet sivut ovat osoitteessa:
  • hernesaariseura.fi