Uudet sivut osoitteessa: hernesaariseura.fi

Hernesaaren uusi osayleiskaava on luonnosvaiheessa

Hernesaaren uusi osayleiskaava (pienoismalli)

Hernesaaren osayleiskaavaa on piirretty jo kymmenisen vuotta. Viimeksi kaava kaatui vuonna 2013 meritäyttöihin ja täyttöniemelle sijoitettuun helikopterikenttään. Kenttä on poistettu suunnitelmasta, mutta meritäytöt ovat edelleen lähes yhtä laajat. Nyt täyttöalueella on 800–900 paikan venesataman laitureita.

Osayleiskaava tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 19.1.2016. Tässä vaiheessa kyse on vielä luonnoksesta. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaava tulee nähtäville ja siitä voi tehdä muistutuksia.

Arkkitehti Jari Huhtaniemi kaupunkisuunnitteluvirastosta esitteli osayleiskaavaluonnosta Eteläiset kaupunginosat ry:n järjestämässä tilaisuudessa torstaina 12.11. Tässä artikkelissa kerrottu perustuu siihen, mitä tilaisuudessa kaavasta kerrottiin.

Helikopterikentän poistaminen suunnitelmasta on pienentänyt melualuetta Hernesaaren kärjessä. Tämä on mahdollistanut asuntojen määrän lisäämisen aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Hernesaaren osayleiskaava-alueelle kaavaillaan nyt asuntoja noin 6000 ihmisille (lisäystä 900). Kerrosneliömetrejä asumiseen tulisi siten 250 000 sekä toimitiloihin ja muihin käyttötarkoituksiin 150 000 (aiempaan suunnitelmaan verrattuna 40 000 k-m2 on siirretty muista toiminnoista asunnoille). Toimitilat sijoittuvat suunnitelmassa pääosin alueen länsiosaan risteilysataman ja alueen kokoojakaduksi pidennettävän Laivakadun väliin.

Rakennusten korkeudeksi risteilysataman reunalla on kaavailtu 8–9 kerrosta ja idempänä 5–6 kerrosta. Pienoismallissa (kuva yllä) ja kaavakartassa (alla, pdf) esitetty rakennusten massoittelu ja kortteleiden rakenne on kuitenkin vain yksi mahdollinen tapa sijoittaa toiminnot alueelle. Kerrosmäärät ja muut yksityiskohdat tarkentuvat asemakaavavaiheessa.

Hernesaaren osayleiskaava, luonnos 2015

Alueen joukkoliikenneyhteydeksi tulee raitiovaunu 6, joka käännetään Hietalahdentorilta Telakkakatua pitkin Eiranrantaan ja sieltä edelleen Laivakatua pitkin Hernesaaren kärkeen. Yhteys rakennetaan mahdollisesti ensin Eiranrantaan asti.

Alueen itäranta rauhoitetaan liikenteeltä puistoksi, jonka pinta-ala on 6,4 hehtaaria. Lisäksi alueelle tulee pienempiä aukioita ja puistoja kortteleiden väliin. Hernesaaren ympäri rakennetaan kävelyreitti, joka länsipuolella kulkisi risteilyalussataman reunaa pitkin. Osayleiskaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevan telakan kohdalla rantareitti kuitenkin katkeaa. Telakka säilyy näillä näkymin alueella hamaan tulevaisuuteen. Lisäksi alueelle tulee suojaisampi kävely- ja kevyen liikenteen reitti pihakatujen yhdistämien aukioiden kautta niemen keskiosissa.

Alueen keskelle tulee koulu ja päiväkoti. Kartassa yllä koulukorttelin tunnistaa suuresta keltaisesta suorakulmiosta, joka on koulun ja päiväkodin liikuntakenttä.

Osayleiskaava-alueen pohjoisosaan tulee varaus yhdelle tai kahdelle supermarket-kokoiselle päivittäistavarakaupalle. Muita liiketiloja tulee Laivakadun varteen sekä ravintola- ja kahvilatiloja kortteleiden rannanpuoleisiin osiin. Alueelle tulee myös yksityisen tahon ylläpitämä rantasauna, joka valmistuu toukokuussa 2016. Saunan viereen tulee varaus allasalueelle, mutta sille ei ainakaan tässä vaiheessa ole tiedossa toteuttajaa.

Alueen nykyisistä rakennuksista Fordin talo suojellaan. Rakennukseen on tehty selvityksiä mahdollisen kulttuurikäytön varalta. Talo on kuitenkin yksityisen tahon omistama, mistä johtuen sen käyttö ei ole kaupungin päätäntävallassa. Fordin talon lounaispuolelle kaavaillaan liikuntataloa, joka voisi osaltaan korvata purettavan Jääherne-hallin toimintoja.

Asukkaiden pysäköinti sijoitetaan asuinkortteleihin. Pysäköintinormi päätetään asemakaavavaiheessa, mutta se saattaa olla luokkaa yksi autopaikka per 105 kerrosneliömetriä. Laivakadun ja pihakatujen varsille tulee asiointi- ja vieraspaikkoja. Fordin talon ja liikuntatalon väliin saattaa tulla pysäköintitalo. Liikenne tulee olemaan ongelma, mistä johtuen joukkoliikenne on keskeisessä roolissa. Kaukaisessa tulevaisuudessa (useamman vuosikymmenen päästä) on mahdollista myös, että alueelle rakennetaan metro. Sen pääteasemaa on kaavailtu meren alle Jätkäsaaren ja Hernesaaren väliin, jolloin asemalle olisi kulku molemmilta puolilta.

Risteilymatkustajia kuljettavat bussit eivät kulje alueen kokoojakatua pitkin, vaan niille tulee oma ajoväylä satama-alueen pohjoispäädyn kautta. Ensi kesänä on tarkoitus aloittaa uudestaan myös vesibussiliikenne. Sillä vähennetään turistibussien määrää katuverkossa. Vesibussia operoi yksityinen taho eikä sen reitti ole vielä tiedossa.

Hernesaaren kärkeen venesataman kupeeseen tulee merikylä, johon sijoitetaan erilaisia veneilyä palvelevia toimintoja. Alueelle saattaa sijoittua myös jokin pursiseura tai useampikin, mutta siitäkään ei tässä vaiheessa ole tarjolla tarkempaa tietoa. Venesatamasta tehdään mitoitukseltaan sellainen, että myös suuret luksusveneet pystyvät siellä vierailemaan.

Oletettavaa on, ettei tämäkään kaava tule menemään läpi ilman valituksia.

Valokuvassa on Jätkäsaaren Huutokonttorissa sijaitseva pienoismalli Hernesaaren osayleiskaava-alueesta ja alempana kartta samasta alueesta.

 

 

MUHEIRA.FI

  • Muheira.fi oli Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry:n ylläpitämä kaupunginosasivusto. Näillä sivuilla on sivuston arkisto vuosilta 2006–2017. Kirjoitusten kommentointi on poistettu käytöstä.
  • Asukasyhdistyksen nimi on nykyisin Hernesaari-seura ry ja sen uudet sivut ovat osoitteessa:
  • hernesaariseura.fi