Uudet sivut osoitteessa: hernesaariseura.fi

Telakkarannan päivitetty suunnitelma nähtävillä

Telakkarannan havainnekuva, maaliskuu 2012

Kaupunkisuunnitteluvirasto on päivittänyt Telakkarannan suunnitelmia saadun palautteen perusteella. Rakentamisen määrää on vähennetty ja rantaan laiturin puolelle on jätetty enemmän vapaata tilaa. Myös joitakin toiminnallisia muutoksia on tehty.

Uudessa suunnitelmassa alueen pohjoisin asuinkortteli muodostuu toisiinsa kytketyistä 3-, 7- ja 12-kerroksisista rakennuksista. Hietalahdelle avautuvassa u-korttelissa rakennukset ovat 4–8-kerroksisia.

Suunnitelmaan on tehty myös toiminnallisia muutoksia. Aiemmin hotelliksi suunniteltuun rakennukseen voidaan nyt toteuttaa vaihtoehtoisesti pienliikkeitä katutasoon ja toimistotiloja ylempiin kerroksiin. Pienliikkeet sijoittuvat valoisan galleriakäytävän varrelle ja niihin on sisäänkäynti Telakkakadulta, Pursimiehenkadun jatkeelta sekä uudelta rantatorilta. Rakennusta on madallettu kymmenkerroksisesta kahdeksankerroksiseksi.

Kaavasuunnitelma on nähtävillä ja osallisten arvioitavana KSV:n sivujen Nähtävänä nyt -osiossa sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa (Kansakoulukatu 3, 1. krs), kaupungin ilmoitustaululla kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11−13) ja näyttely- ja infokeskus Laiturilla (Narinkka 2) 4. toukokuuta 2012 asti.

Kuva: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S / Helsingin kaupungin aineistopankki.

 

 

MUHEIRA.FI

  • Muheira.fi oli Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry:n ylläpitämä kaupunginosasivusto. Näillä sivuilla on sivuston arkisto vuosilta 2006–2017. Kirjoitusten kommentointi on poistettu käytöstä.
  • Asukasyhdistyksen nimi on nykyisin Hernesaari-seura ry ja sen uudet sivut ovat osoitteessa:
  • hernesaariseura.fi