Uudet sivut osoitteessa: hernesaariseura.fi

Telakkakadun ja ratakuilun suunnitelmat

Telakkakatu 1/2010

Telakkakadun ja ratakuilun tulevaisuuden suhteen on niin väliaikaisia kuin pysyvämmiksikin tarkoitettuja suunnitelmia. Tilapäiset suunnitelmat on jo valtaosin toteutettukin. Telakkakadun, Munkkisaarenkadun ja Tehtaankadun risteykseen rakennettaviksi päätetyt liikennevalot tosin vielä uupuvat.

Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on vetää Telakkakatu Hietalahdenrannasta Eiranrantaan leveänä kaksiajoväyläisenä bulevardina, jonka keskellä olisivat raitiovaunukiskot. Katu kulkisi tällöin entisen ratakuilun molemmin puolin.

Hernesaarenkadun ja Eiranrannan välillä etelään päin menevä liikenne käyttäisi nykyistä katulinjausta, kun taas pohjoisen suuntaan rakennettaisiin uusi ajoväylä. Katualue ylettäisi Rantakallionpuiston koirapuiston aitaan saakka. Merikatu on tarkoitus pitää jatkossakin pohjoispäästään ummessa.

Katu alkaisi Hietalahdenrannasta 2+2-kaistaisena, mutta todennäköisesti kaventuisi etelämpänä 1+1-kaistaiseksi. Kapeammalla osuudella kadun reunassa olisi pysäköintipaikkoja ainakin toisella puolella. Se, olisiko niitä molemmin puolin, riippuu raitiovaunukiskojen linjauksesta.

Raitiokiskoille on kaksi vaihtoehtoista reittiä. Todennäköisin vaihtoehto on, että ne kulkevat molempiin suuntiin Telakkakadun ajoväylien välissä. Vaihtoehtoisessa linjauksessa raitiovaunut menisivät Hernesaaren suuntaan Munkkisaarenkatua ja Hylkeenpyytäjänkatua pitkin ja palaisivat Telakkakadun kautta. Tällä ratkaisulla voitaisiin lisätä kadunvarsipysäköinnin määrää, koska parkkipaikkoja mahtuisi silloin Telakkakadun molemmille laidoille.

Rakentamisen ajankohta riippuu Hernesaaren ja Rööperinrannan (Telakkaranta) toteuttamisaikatauluista. Asukasyhdistyksen järjestämässä liikenneaiheisessa keskustelutilaisuudessa alustanut kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelija DI Anna Nervola arvioi kuitenkin, että ainakaan neljään vuoteen suunnitelmaa ei aleta toteuttamaan. Pidempäänkin voi mennä, ja varsin suurella todennäköisyydellä meneekin.

Jos Rööperinranta toteutetaan ennen Hernesaarta, on mahdollista, että raitiovaunuyhteys Eiranrantaan vedetään jo ennen Hernesaaren rakentamista. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että raitiovaunu 6 linjattaisiin Hietalahdentorilta Telakkakadun kautta Eiranrantaan. Sitä, mikä tai mitkä raitiovaunut Hernesaareen lopulta kulkisivat, ei vielä ole suunniteltu.

Telakkakadun liikennesuunnitelmat

Koska suunnitelmat ovat vasta luonnosvaiheessa, ei kovin yksityiskohtaisia karttoja ole vielä tarjolla. Oheisesta kartasta näkyy katuluokittelu, jolla Telakkadulle kaavailtua massiivista ratkaisua perustellaan.

Vanha ratakuilu on tarkoitus säilyttää niiltä osin kuin se on mahdollista. Raitiovaunukiskot kahteen suuntaan eivät kuitenkaan mahdu kuilun kaikkiin osiin, ja paikoin kuilua lienee myös syytä madaltaa.

Jo ennen raitiovaunuyhteyden toteuttamista on kuitenkin tarkoitus rakentaa ratakuiluun jalankulku- ja pyöräilyreitti vähän Ruoholahden ja keskustan yhdistävän Baanan tapaan. Yhteys olisi kuitenkin väliaikainen ja purettaisiin myöhemmin raitiovaunukiskojen tieltä. Talviaikaan yhteys jatkuisi vanhaa rautatiesiltaa pitkin Ruoholahden suuntaan. Kesäisin tämä ei onnistu, koska silta pidetään auki veneliikennettä varten.

Väliaikaisen jalankulku- ja pyöräilyreitin suunnitelma on saatavilla pdf-tiedostona kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta.

 

 

MUHEIRA.FI

  • Muheira.fi oli Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry:n ylläpitämä kaupunginosasivusto. Näillä sivuilla on sivuston arkisto vuosilta 2006–2017. Kirjoitusten kommentointi on poistettu käytöstä.
  • Asukasyhdistyksen nimi on nykyisin Hernesaari-seura ry ja sen uudet sivut ovat osoitteessa:
  • hernesaariseura.fi